ร่วมงานกับเรา

คุณ คือ คนสำคัญ

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

โลกของเราไม่เคยหยุดนิ่ง เช่นเดียวกับ NIA

ถ้าคุณสนใจข่าวสารบ้านเมือง ติดตามสถานการณ์โลกเป็นประจำ

ชอบค้นหาคำตอบและจินตนาการถึงแนวโน้มในอนาคต

ถ้าคุณสนใจเรื่องราชการลับ ชอบงานปิดทองหลังพระ

LOW PROFILE ไม่ชอบ SHOW OFF

ถ้าคุณชอบงานบริหารองค์กรและงาน HR

ถ้าคุณสนใจเทคโนโลยีที่ล้ำ ทักษะภาษาที่หลากหลาย