COMMON MISCONCEPTIONS

อย่าเข้าใจเราผิดว่า ...

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คือ

สายลับ 007

ไม่จริง

งานข่าวกรองต้อง

  • ละเอียดรอบคอบ
  • อยู่ใต้กฎหมาย
  • ไม่โม้โอ้อวดแสดงตัว
  • ทำงานเป็นทีม ไม่เน้นลุยเดี่ยว

เพราะชีวิตจริงไม่ใช่สายลับในหนัง!

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รู้ทุกเรื่อง

ไม่จริง

หน่วยข่าวมีไว้เพื่อ...

'รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ' ที่มีมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จึงต้อง...

  • บริหารทรัพยากรที่มีจำกัด
  • ใช้ให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด
  • บูรณาการข่าวกรองกับประชาคมและเครือข่าย