โอกาสที่คุณจะได้ทำงานข่าวกรอง

“คุณจะได้ทำงานในองค์กรที่มีความโดดเด่น รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำเดิมในแต่ละวัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมรับความท้าทาย เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการทำงานเชิงรุก ตื่นตัวอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพที่ท้าทาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ดังนี้

ปฏิบัติการลับ

วิเคราะห์ข่าวกรอง

เจ้าหน้าที่เทคนิค/ไซเบอร์

งานบริหารองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ฝึกงาน

ร่วมงานกับเรา

โอกาสของคุณใน สขช.

ขั้นตอนการคัดเลือก