ขั้นตอนการคัดเลือก

เป็นส่วนหนึ่งของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เตรียมเอกสาร

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ ผู้สมัครสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ (ผ่าน ภาค ก. ที่จัดโดย กพ.)

ข้อสอบประเมินความรู้ (ภาค ข.)

ทดสอบทักษะและประเมินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจของ สขช.

สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)

ประเมินความรู้เบื้องต้น สังเกตพฤติการณ์ และทัศนคติของผู้เข้าสอบที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงและสถาบันของชาติ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ตรวจสอบประวัติบุคคล

ตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้เข้าสอบเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติร่วมกับองค์กรในอนาคต (เป็นเรื่องสำคัญของหน่วยข่าวกรองทั่วโลกและเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน)

รอรับการแจ้งประเมินผล

เตรียมเริ่มงานเป็นส่วนหนึ่งของเราหากได้รับอนุมัติ