STOP! foreign spies

ต่างชาติจะจารกรรมเราอย่างไร

ต่างชาติจะจารกรรมเราอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร

การที่หน่วยข่าวกรองต่างชาติ หรือฝ่ายตรงข้ามจะได้ข้อมูลลับของราชการ ความลับทางการค้า ข้อมูลลับทางธุรกิจ จะต้องมีคนช่วยเหลือหรือทำจารกรรมให้แม้การดักฟังโทรศัพท์หรือแฮกข้อมูลก็อาจทำได้ แต่ถ้าเป้าหมายระวังตัว ไม่พูดความลับทางโทรศัพท์ มีเทคโนโลยีที่ดีป้องกันระบบหรือข้อมูลที่เก็บไว้ การดักฟังโทรศัพท์หรือแฮกข้อมูลก็เปล่าประโยชน์ เพราะไม่รู้ว่าเป้าหมายจะพูดเรื่องลับเมื่อใด แต่การมีคนช่วยไปค้นหาข้อมูลข่าวสารลับนั้น ไม่ว่าจะเก็บซ่อนไว้ที่ไหน เก็บในตู้เซฟ ล็อคกุญแจหลายชั้น เข้ารหัสที่ซับซ้อน หรือไปหลอกล่อให้บอกเล่าความลับนั้นหรือให้กลวิธีที่พลิกแพลงแทน ย่อมมีโอกาสสำเร็จมากกว่า เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ความลับทางราชการ ข้อมูลทางการค้าไปแล้ว ย่อมทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องเจรจา ความเมืองหรือตกลงทางธุรกิจกัน อีกฝ่ายจะต่อรองอย่างไร เดินเกมไปทางไหนก็ตกเป็นรอง ถูกดักทางได้หมด ไม่มีทางชนะได้เลย ดังที่ซุนวูกล่าวเอาไว้ในตำราพิชัยสงครามว่า "รู้เขารู้เรา รบร้อย มิพ่าย"

ใครเป็นเป้าหมาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นพลเรือน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการทูต นักการเมือง นักธุรกิจ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมทางการเมือง พนักงานบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทุกคนมีโอกาสถูกชักชวนเป็นสายลับทั้งนั้น ยิ่งเป็นคนระดับประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลลับ มีศักยภาพสูง อยู่ในระดับที่สามารถกำหนดนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศได้ เช่น คนในระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต รวมถึงคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส คนรัก ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ยิ่งต้องระมัดระวังตัวอย่างสูง ซึ่งหากคนเหล่านี้ได้ตกเป็นสายลับของหน่วยข่าวกรองต่างชาติแล้ว ในโลกของงานจารกรรมจะเรียกพวกเขาว่า “สายลับอิทธิพล” (Agent of Influence) เพราะมีอิทธิพลในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับนโยบายของประเทศให้ไปในทิศทางที่ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบชาติเรา เรื่องแบบนี้มีตัวอย่างให้เห็นทุกวันบนสื่อ

จะป้องกันตัวอย่างไร

การติดต่อกับต่างชาติมีความจำเป็นในโลกปัจจุบันที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น แต่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของอีกฝ่าย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและของหน่วยงาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อหน่วยข่าวกรองต่างชาติจะหาสายลับ หรือทำจารกรรมแล้วจะลงมือเอง เพราะหน่วยข่าวกรองต่างชาติอาจใช้คนชาติเดียวกับเราที่ตกเป็นสายลับแล้วเป็น “นกต่อ” ให้มาหลอกเอาข้อมูลจากเราอีกทอดหนึ่งก็ได้

ผิดกฎหมายไหม

การกระทำใด ๆ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของชาติ เป็นการทรยศแผ่นดินและเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา