เอเชีย

เวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เข้าชม: 1023 | สร้างเมื่อ: Jan. 6, 2022, 10:28 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:23 p.m. |

Vietnam
Socialist Republic of Vietnam