เอเชีย

ศรีลังกา

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เข้าชม: 350 | สร้างเมื่อ: Jan. 6, 2022, 10:40 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:25 p.m. |

Sri Lanka
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka