เอเชีย

ทูร์เคีย (ตุรกี)

สาธารณรัฐทูร์เคีย (ตุรกี)

เข้าชม: 585 | สร้างเมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:04 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:24 p.m. |

Türkiye (Turkey)
Republic of Türkiye (Turkey)