แอฟริกา

โซมาเลีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย

เข้าชม: 308 | สร้างเมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:51 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 6, 2022, 11:54 p.m. |

Somalia
Somalia Democratic Republic