องค์การระหว่างประเทศ

องค์การการค้าโลก

องค์การการค้าโลก

เข้าชม: 559 | สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2022, 12:24 a.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 7, 2022, 12:25 a.m. |

WTO
World Trade Organisation