องค์การระหว่างประเทศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

เข้าชม: 517 | สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2022, 4:18 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 9, 2022, 10:34 a.m. |

Amnesty International
Amnesty International