องค์การระหว่างประเทศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์

ฮิวแมนไรท์วอทช์

เข้าชม: 408 | สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2022, 4:20 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 9, 2022, 10:38 a.m. |

Human Rights Watch
Human Rights Watch