เอเชีย

เกาหลีเหนือ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เข้าชม: 799 | สร้างเมื่อ: Jan. 10, 2022, 7:05 p.m.
เผยแพร่เมื่อ: Jan. 10, 2022, 7:13 p.m. |

North Korea
Democratic People’s Republic of Korea