ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : May 18, 2023, 3:48 p.m.
อ่าน : 111

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามไซเบอร์

เผยแพร่เมื่อ : May 18, 2023, 3:48 p.m. อ่าน : 111

ไฟล ์ 1: ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ (PDF)