Slider
กรณีพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งสายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โทร 1299 สำนักงาน ป.ป.ช. โทร 1205 สำนักงาน ป.ป.ท. โทร 1206

รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ RSS Feed

 • ประชาคมโลกห่วงกังวลว่าเหตุปะทะระหว่างทหารอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานอาจลุกลาม (29/09/2563) สนข.Reuters รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่าเหตุปะทะระหว่างทหารอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจาน ตั้งแต่ 27 ก.ย.63 บริเวณพื้นที่พิพาทนากอร์โน-คาราบัค ซึ่งเป็นดินแดนของอาเซอร์ไบจานที่ชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนียประกาศเอกราชฝ่ายเดียว ปัจจุบันส่งผลให้ทหารนากอร์โน-คาราบัค เสียชีวิตเพิ่มเป็น 84 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเป็น 200 คน ขณะที่พลเรือนอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตจากเหตุปะทะเพิ่มเป็น 7 คน และได้รับบาดเจ็บรวม 30 คน แต่ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีทหารอาเซอร์ไบจานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาคมโลกห่วงกังวลว่าเหตุปะทะที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจลุกลาม โดยสหราชอาณาจักร เบลเยียม เอสโตเนีย ฝรั่งเศส และเยอรมนี เห็นพ้องว่าจะนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม UNSC ใน 29 ก.ย.63 ขณะที่นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการ UN ร้องขอให้ทั้งสองประเทศยุติการสู้รบและเปิดการเจรจาในทันที ด้านองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ออกแถลงการณ์ประณามและเรียกร้องให้อาร์เมเนียถอนกำลังทหารออกจากดินแดนอาเซอร์ไบจานอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไข เพื่อปูทางสู่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งบนพื้นฐานการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอาเซอร์ไบจาน
 • คณะกรรมการอุทธรณ์ฮ่องกงไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมประท้วงใน 1 ต.ค.63 ซึ่งตรงกับวันชาติจีน (29/09/2563) สนข.The Straits Times รายงานเมื่อ 29 ก.ย.63 อ้างตำรวจฮ่องกงแถลงเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่าคณะกรรมการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประชุมและชุมนุมในที่สาธารณะของฮ่องกงไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมในฮ่องกงใน 1 ต.ค.63 ซึ่งตรงกับวันชาติจีน ตามคำร้องของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งเคยจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ในฮ่องกงเมื่อปี 2562 เพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยรายงานระบุเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของฮ่องกง ทางการฮ่องกงปฏิเสธคำร้องขอจัดการชุมนุมของกลุ่มสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงแล้วหลายครั้ง ขณะที่ทางการฮ่องกงระบุเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่าบุคคลที่เผยแพร่ข้อความชักชวนให้มีการเข้าร่วมการชุมนุม รวมทั้งบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมที่จะจัดขึ้นใน 1 ต.ค.63 อาจมีความผิดตามกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง ซึ่งในวันดังกล่าวทางการฮ่องกงส่ง จนท.ตำรวจจำนวน 6,000 นาย ประจำการในพื้นที่ต่าง ๆ ของฮ่องกง
 • ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดพระราชพิธีสถาปนามกุฎราชกุมารญี่ปุ่นใน พ.ย.63 (29/09/2563) สนข.เจแปนไทมส์ รายงานเมื่อ 29 ก.ย.63 ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดพระราชพิธีสถาปนาเจ้าชายอากิชิโนขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นตามโบราณราชประเพณี (The Rikkoshi no Rei Ceremony) ใน พ.ย.63 หลังจากรัฐบาลระงับการจัดพระราชพิธีดังกล่าวเมื่อ เม.ย.63 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งหากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีดังกล่าว จะเสนอให้คณะกรรมการจัดพระราชพิธีเพื่อพิจารณากำหนดวันสถาปนามกุฎราชกุมารอย่างเป็นทางการต่อไป
 • สนข.ยอนฮับ รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่าที่ประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-เกาหลีใต้ (Mekong-ROK Foreign Ministers' Meeting) ระดับ รมว.กต.ครั้งที่ 10 ประกอบด้วยเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ และไทย ซึ่งจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการทบทวนความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือ Mekong-ROK โดยเกาหลีใต้ให้คำมั่นในการเพิ่มจำนวนเงินในกองทุนความร่วมมือแม่โขง-เกาหลีใต้ (Mekong-ROK Cooperation Fund) เป็น 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้สำหรับส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลายสาขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้ รวมทั้งเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแสวงหามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมไปถึงความพยายามในการลดข้อจำกัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศสำหรับผู้เดินทางที่มีเหตุจำเป็น ซึ่งที่ประชุมแสดงความชื่นชมเกาหลีใต้ที่จัดหาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่ประเทศใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี และ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาค
 • นสพ.เวียงจันทน์ไทมส์ ฉบับ 29 ก.ย.63 รายงานว่ากระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวของลาว เตรียมดำเนินมาตรการตามกฎหมายสื่อมวลชน (ฉบับปรับปรุง) ต่อทุกภาคส่วนซึ่งจัดตั้งสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีการลงทะเบียนหรือไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศของกระทรวงแถลงข่าวฯ โดยจะครอบคลุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก ยูทูป และเว็บไซต์ ทั้งนี้ ลาวระบุว่าการลงทะเบียนสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสื่อมวลชน สะดวกต่อการติดตามตรวจสอบ และเพื่อรับรองการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาพบว่า มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบิดเบือน เป็นเท็จ ใส่ร้ายพรรคและรัฐบาลลาว รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่ก่อความไม่สงบในสังคม
 • สนข.อิระวดี รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 อ้างแหล่งข่าวในหน่วยงานความมั่นคงเมียนมาว่า บังกลาเทศสนธิกำลังทหารและลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและขีปนาวุธต่อต้านจรวดแบบนำวิถี เข้าไปในเมืองค็อกบาซาร์ใกล้ชายแดนเมียนมา-บังกลาเทศ เมื่อ 25 ก.ย.63 โดย พล.จ.ซอมินตุน โฆษกกองทัพเมียนมา ชี้ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกองทัพบังกลาเทศน่าจะเพื่อตอบโต้กรณีกองทัพเมียนมาเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าไปสมทบในพื้นที่รัฐยะไข่และรัฐชิน เมื่อต้น ก.ย.63 ซึ่งบังกลาเทศแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างมาก และเรียก ออท.เมียนมา/บังกลาเทศ เข้าพบ รวมถึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) เนื่องจากกังวลว่าจะทำให้ชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่อพยพเข้าไปในบังกลาเทศมากขึ้น อย่างไรก็ดี เมียนมายืนยันว่าการเคลื่อนย้ายกำลังพลดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงและป้องปรามชนกลุ่มน้อยกองทัพอาระกัน (AA) และกลุ่มโรฮีนจาติดอาวุธ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ที่เคลื่อนไหวในพื้นที่รัฐยะไข่
 • เมื่อ 29 ก.ย.63 เวลา 17.30 น. เพิ่มเป็น 33,578,679 ราย เสียชีวิต 1,006,955 ราย และรักษาหายแล้ว 24,897,623 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 7,361,633 ราย (เสียชีวิต 209,808 ราย) อินเดีย ติดเชื้อ 6,145,291 ราย (เสียชีวิต 96,351 ราย) และ บราซิล ติดเชื้อ 4,748,327 ราย (เสียชีวิต 142,161 ราย)
 • สนข.ยอนฮับ รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่า ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ กล่าวแสดงความเสียใจต่อกรณี จนท.เกาหลีใต้ถูกทหารเกาหลีเหนือยิงเสียชีวิตบริเวณทะเลทางชายแดนด้านตะวันตก เมื่อ 21 ก.ย.63 และระบุว่า การที่นายคิม จ็อง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ แสดงความเสียใจเมื่อ 25 ก.ย.63 ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนว่าผู้นำเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลี นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ต้องการสืบสวนและหามาตรการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว ผ่านการรื้อฟื้นการเจรจาและความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้านนายช็อง เซ-กยุน นรม.เกาหลีใต้ เรียกร้องให้สองเกาหลีร่วมสอบสวนเหตุการณ์ ซึ่งผลการสอบสวนจะเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งรื้อฟื้นช่องทางสื่อสารระหว่างสองเกาหลีโดยเฉพาะช่องทางสื่อสารทางการทหารที่สามารถป้องกันความขัดแย้งทางทหารได้ ก่อนหน้านี้ เกาหลีเหนือเตือนให้เกาหลีใต้ยุติปฏิบัติการค้นหาร่าง จนท.เกาหลีใต้ที่ถูกยิงเสียชีวิต เนื่องจากเป็นการละเมิดน่านน้ำของเกาหลีเหนือ
 • สนข. Sputniknews รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 ว่า ทบ.อิหร่าน เปิดตัวหุ่นยนต์ต่อสู้ (Combat Robot) ที่ผลิตภายในประเทศ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีระบบช่วงล่างแบบกันสะเทือนอิสระ ติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะห่างด้วยเลเซอร์ มีขีดความสามารถในการติดตั้งระบบอาวุธขนาดเล็กและอาวุธกึ่งหนัก กับทั้งสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กม./ชม. และสามารถปฏิบัติการได้ในรัศมี 500 ม. นอกจากนี้ ทร.อิหร่านยังอยู่ระหว่างต่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดความยาว 65 ม. ที่มีขีดความสามารถปฏิบัติการในมหาสมุทร ก่อนหน้านี้ ทร.อิหร่านประจำการอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles-UAVs) ที่ผลิตภายในประเทศจำนวน 188 ลำ ซึ่งทำให้กองทัพอิหร่านมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • สนข.Global Times รายงานเมื่อ 28 ก.ย.63 อ้างถ้อยแถลงของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและ รมว.กต.จีน ต่อที่ประชุม Lanting Forums ว่า จีนสนับสนุนให้องค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN) มีบทบาทเป็นแกนกลางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ในเวทีโลก กับทั้งสนับสนุนการปฏิรูป UN รวมถึงองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศสนับสนุนความริเริ่มด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลข่าวสารโลกที่จีนพยายามผลักดัน เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกเป็นไปอย่างเปิดกว้าง ปลอดภัย และเป็นธรรม นอกจากนี้ รมว.กต.จีนยังกล่าววิจารณ์กรณีที่ประเทศมหาอำนาจบางประเทศ (นัยถึงสหรัฐฯ) แสดงบทบาทในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยไร้ความรับผิดชอบ และพยายามสร้างความแตกแยก โดยเน้นย้ำว่าความพยายามดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จ
 • อ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS Feed

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา RSS Feed


ศูนย์สืบค้นเอกสารวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ (สลก.ปษ.)

ความมั่นคงเมือง (Urban Security) ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0 Fin Tech Bitcoin และสกุลเงินเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ กับผลกระทบความมั่นคงทางไซเบอร์ Mega Trend: ธุรกิจ Startup กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตโลก
นโยบายจีนเดียว (One–China Policy) ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ การขยายอิทธิพลทางด้านการทหารของจีนในศตวรรษที่ 21 นัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในบริบทปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม

ปฏิทินกิจกรรม

 • <center><p>สาร

<p>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

<p>เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

<p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๖ ปี

<p>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓</center>

  สาร

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๖ ปี

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

 • สารจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ


 • ประกาศรับสมัคร


แสดงทั้งหมด
E-Book

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บทความน่าสนใจ

เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท - หลักปฏิบัติตน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
จุลสารความมั่นคงศึกษา
ห้องสมุดดิจิทัล สขช.