Slider
กรณีพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งสายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โทร 1299 สำนักงาน ป.ป.ช. โทร 1205 สำนักงาน ป.ป.ท. โทร 1206

รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ RSS Feed

 • สเปนประกาศ Lockdown บางพื้นที่ (06/07/2563) สนข. Independent รายงานเมื่อ 5 ก.ค.63 ว่า รัฐบาลสเปนประกาศมาตรการปิดพื้นที่ (Lockdown) เขต La Marina แคว้น Galicia ภายหลังประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดเชื้อ COVID-19 กว่า 100 ราย มาตรการดังกล่าวทำให้ประชาชนที่พำนักในเขต La Marina กว่า 70,000 ราย ไม่สามารถชุมนุมเกิน 10 คน กับทั้งไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ ยกเว้นการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็น นอกจากนี้ ร้านอาหารและสถานบริการจะจำกัดการให้บริการได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่เปิดให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 ในสเปนเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดในสถานบริการ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลสเปนประกาศ Lockdown พื้นที่ Segria ของแคว้น Catalonia ซึ่งพบการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน
 • ประธานาธิบดีปูตินเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2563 จะทำให้รัสเซียแข็งแกร่งยิ่งขึ้น (06/07/2563) สนข.Sputnik รายงานเมื่อ 5 ก.ค.63 ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวแสดงทัศนะเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัสเซียในวันเดียวกันนี้ โดยเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญรัสเซียฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2563 จะเกื้อกูลให้รัสเซียแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และรองรับการพัฒนาประเทศในทศวรรษต่อไป ทั้งนี้ รัสเซียประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 4 ก.ค.63 ภายหลังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 67.97 ร่วมลงประชามติห้วง 25 มิ.ย.-1 ก.ค.63 โดยร้อยละ 77.92 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญรัสเซียฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการปรับแก้บทบัญญัติในบางมาตรา และให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเงินบำนาญ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ยกเลิกการจำกัดสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียติดต่อกันเกิน 2 สมัย และอนุญาตให้ประธานาธิบดีปูติน ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในปี 2567 และสามารถอยู่ในอำนาจถึงปี 2579
 • อิหร่านระบุ สหรัฐฯ ไม่สามารถกีดกันการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน (06/07/2563) สนข.Sputnik รายงานเมื่อ 5 ก.ค.63 ว่า นาย Eshaq Jahangiri รองประธานาธิบดีอิหร่านลำดับที่ 1 กล่าวโจมตีสหรัฐฯว่า ประสบความล้มเหลวในการกีดกันไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมัน จากการที่อิหร่านดำเนินนโยบายลดการพึ่งพิงการส่งออกน้ำมัน เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ แม้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อ ก.พ.63 อย่างไรก็ตาม อิหร่านยังแสวงหาช่องทางการขนส่งน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กับทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียไปยังอ่าวโอมาน ซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในห้วง ม.ค.-มี.ค.64 ซึ่งจะทำให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวได้มากกว่า 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน
 • สนข.VOA รายงานเมื่อ 5 ก.ค.63 อ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิรักระบุว่า ระบบป้องกันภัยจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ยิงโจมตีพื้นที่ปลอดภัยในกรุงแบกแดดของอิรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สอท.สหรัฐฯ/กรุงแบกแดด ทำให้ขีปนาวุธดังกล่าวตกในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย และพลเรือนจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ รวมถึงกองทัพอิรักยังสามารถยับยั้งการก่อเหตุโจมตีในลักษณะดังกล่าวได้เพิ่มเติม โดยตรวจยึดขีปนาวุธที่อาจเตรียมเพื่อใช้โจมตีฐานทัพ Taji ทางเหนือของกรุงแบกแดด ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีครั้งนี้
 • สนข.Channel News Asia รายงานเมื่อ 5 ก.ค.63 ว่า รัฐบาลเขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีน ประกาศแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของกาฬโรค โดยห้ามประชาชนจับและบริโภคสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนูและสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ กับทั้งเรียกร้องให้ประชาชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขแจ้งรัฐบาลหากพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว หรือผู้มีอาการหวัดที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน รวมถึงพบสัตว์ฟันแทะเสียชีวิต ทั้งนี้ รัฐบาลเขตปกครองตนเองมองโกเลียในประกาศแจ้งเตือนดังกล่าวภายหลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อกาฬโรค 1 ราย และพบว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อ พ.ย.62 ทั้งนี้ จีนมีผู้ติดเชื้อกาฬโรคในห้วงปี 2552-2561 ทั้งสิ้น 26 ราย และมีผู้เสียชีวิต 11 ราย
 • จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 6 ก.ค.63 เวลา 05.30 น. เพิ่มเป็น 11,536,302 ราย เสียชีวิต 536,309 ราย และรักษาหายแล้ว 6,525,765 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 2,976,198 ราย (เสียชีวิต 132,546 ราย) บราซิล ติดเชื้อ 1,603,055 ราย (เสียชีวิต 64,867 ราย) และอินเดีย ติดเชื้อ 697,836 ราย (เสียชีวิต 19,700 ราย) ทั้งนี้อินเดียขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 แทนที่ รัสเซีย ซึ่งลงไปอยู่เป็นอันดับ 4
 • สนข.Canadian Press รายงานเมื่อ 4 ก.ค.63 ว่า กลุ่ม Migrant Rights Network เป็นแกนนำในการจัดชุมนุมประท้วงของกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในแคนาดาบนท้องถนนในรัฐต่าง ๆ ในแคนาดา เมื่อ 4 ก.ค.63 เรียกร้องให้รัฐบาลแคนาดาเพิ่มการคุ้มครองและสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยต่าง ๆ โดยระบุว่าแรงงานต่างชาติที่ได้สถานะทำงานชั่วคราว ผู้ดูแลคนชรา นักศึกษาต่างชาติและแรงงานต่างชาติที่ไม่มีเอกสารที่เข้าทำงาน อาทิ ผู้อพยพ ซึ่งมีฐานะเป็นแรงงานชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถูกทอดทิ้ง ถูกนายจ้างกีดกันจากสิทธิในการรักษาพยาบาล กักกันและเลิกจ้างงาน รวมทั้งไม่ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางการแคนาดา พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลแคนาดาให้สถานะผู้อพยพแก่แรงงานต่างด้าวทุกคนที่ทำงานในแคนาดา แทนคำประกาศของรัฐบาลที่จะมอบสถานะผู้อพยพให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในภาคสาธารณสุขทุกประเภทในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
 • สนข.BBC รายงานเมื่อ 4 ก.ค.63 ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวปราศรัยในงานฉลองวันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ รัฐเซาท์ดาโคตาเมื่อ 3 ก.ค.63 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 7,500 คน (ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย) โดยกล่าวเชิดชูวีรบุรุษทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ กับทั้งชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งได้ประกาศจะเอาชนะกลุ่มฝ่ายซ้ายสุดโต่ง รวมทั้งตำหนิกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่ทำลายอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการคุกคามรากฐานทางการเมืองและสังคมของประเทศ ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะสร้างสวนอนุสาวรีย์วีรบุรุษสหรัฐฯ (National Garden of American Heros) อีกด้วย ทั้งนี้ รัฐเซาท์ดาโคตาเป็นฐานเสียงที่แข็งแกร่งของพรรครีพับลิกัน และไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ ปรากฏกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ได้ทำลายอนุสาวรีย์ Christopher Columbus ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐฯ ขณะที่การเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ 4 ก.ค.63 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่รื่นเริงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และยังคงมีการชุมนุมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่บริเวณใกล้ทำเนียบขาวต่อเนื่อง
 • นสพ.South China Morning Post รายงานเมื่อ 4 ก.ค.63 ว่า ตร.ฮ่องกงยืนยันการเก็บตัวอย่าง DNA จากเส้นผมและน้ำลายของผู้ต้องหาในข้อหาบ่อนทำลายรัฐบาล 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เดินขบวนคัดค้านรัฐบาลจีนต่อกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงฉบับใหม่ เมื่อ 1 ก.ค.63 รวมทั้งเป็นผู้ต้องหากลุ่มแรกที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความมั่นคงใหม่ของฮ่องกง ขณะที่นาย Jonh Lee Ka-chiu ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านความมั่นคงระบุว่า การดำเนินการของ จนท.ตร.เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการเก็บตัวอย่าง DNA จะช่วยในการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานในคดีอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม หนึ่งในทนายความของผู้ต้องหาคดีดังกล่าวระบุว่า การเก็บตัวอย่าง DNA จากกลุ่มผู้ชุมประท้วงในคดีการก่อจลาจล การรวมกลุ่มผิดกฎหมายหรือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องที่ไม่พบเห็นบ่อยนัก ส่วนใหญ่ใช้กับผู้ต้องสงสัยในคดีร้ายแรง เช่น คดีข่มขืน การครอบครองยาเสพติด ทั้งนี้ กฎหมาย ความมั่นคงฮ่องกงฉบับใหม่ไม่ได้ระบุถึงการเก็บตัวอย่าง DNA แต่กฎหมาย ตร.ฮ่องกงอนุญาตให้ จนท.ตร.สามารถเก็บตัวอย่างผู้ต้องสงสัยเพื่อพิสูจน์ หักล้างการกระทำความผิดของบุคคลได้
 • เว็บไซต์ The Times of India รายงานเมื่อ 4 ก.ค.63 ระบุว่า นายนเรนทรา โมดิ นรม.อินเดีย ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจทหารที่เมืองลาดักห์ เมื่อ 3 ก.ค.63 แบบไม่แจ้งกำหนดวาระงานล่วงหน้า (surprise visit) หลังเกิดเหตุปะทะระหว่างกองกำลังทหารอินเดียและจีน บริเวณ Galwan Valley เมื่อห้วงปลาย มิ.ย.ที่ผ่านมา โดย นรม.โมดิ กล่าวปราศรัยระหว่างการเยือนครั้งนี้ ชื่นชมความกล้าหาญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารอินเดียที่ประจำการในพื้นที่พิพาท พร้อมกับกล่าวว่าปัจจุบันคือยุคแห่งการพัฒนา และประวัติศาสตร์ได้สอนไว้ว่าการแผ่ขยายอำนาจและการใช้ความรุนแรงเพื่อขยายอิทธิพล จะนำมาซึ่งความสูญเสียหรือถูกตอบโต้กลับจนต้องล่าถอยไปในที่สุด โดยคำปราศรัยมีนัยสำคัญส่งสัญญาณถึงจีนโดยตรง
 • อ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS Feed

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา RSS Feed


ศูนย์สืบค้นเอกสารวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ (สลก.ปษ.)

ความมั่นคงเมือง (Urban Security) ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0 Fin Tech Bitcoin และสกุลเงินเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ กับผลกระทบความมั่นคงทางไซเบอร์ Mega Trend: ธุรกิจ Startup กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตโลก
นโยบายจีนเดียว (One–China Policy) ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ การขยายอิทธิพลทางด้านการทหารของจีนในศตวรรษที่ 21 นัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในบริบทปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม

ปฏิทินกิจกรรม

 • <center><p>สาร

<p>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

<p>เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

<p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๖ ปี

<p>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓</center>

  สาร

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๖ ปี

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

 • สารจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ


 • ประกาศรับสมัคร


แสดงทั้งหมด
E-Book

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บทความน่าสนใจ

เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท - หลักปฏิบัติตน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
จุลสารความมั่นคงศึกษา
ห้องสมุดดิจิทัล สขช.