ติดต่อเรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-7399 E-mail โฆษก สขช. spokesman@nia.go.th แจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบในงานราชการ สขช. complain@nia.go.th

ติดตามเราแจ้งข้อมูล ข่าวสาร / ข้อคิดเห็น / ร้องเรียน