Slider
ประกาศ

รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ RSS Feed

 • อาเซียนผลักดันอย่างจริงจังในการจัดทำแนวปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลจีนใต้ (29/04/2560) นาง Retno Marsudi รมว.กต.อินโดนีเซียให้สัมภาษณ์ผลการประชุมของ รมว.กต.อาเซียน ที่มะนิลา เมื่อ 28 เม.ย.60 ว่าที่ประชุมตกลงว่าจะมอบอำนาจมากขึ้นให้แก่คณะเจรจาของอาเซียนในการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct-CoC) กับจีน ซึ่งจะมีการประชุมหารืออีกครั้งที่จีน ใน พ.ค.60 เพื่อกำหนดกฎกติกาที่มีผลบังคับใช้และผูกพันระหว่างอาเซียนและจีน (อาเซียนกำหนดให้จัดทำ CoC ให้เสร็จสิ้นในปี 2560) ทั้งนี้ในช่วงประชุม รมว.กต.อาเซียนไม่มีผู้ใดหยิบยกเรื่องที่ฟิลิปปินส์ชนะคดีในการฟ้องร้องจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี 2559 รวมทั้งไม่กล่าวถึงประเด็นอ่อนไหว เช่น ชาวโรฮีนจาในเมียนมา
 • สหรัฐฯเรียกร้องให้ UNSC เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ (29/04/2560)

  นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รมว.กต. สหรัฐฯกล่าวในที่ประชุม UNSC ว่า การคุกคามของเกาหลีเหนือที่จะโจมตีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงและเรียกร้องให้สมาชิกสหประชาชาติเพิ่มการกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้นเพื่อให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ และว่าเกาหลีเหนือสามารถโจมตีแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯได้หากมีเวลาในการพัฒนาขีดความสามารถทางนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น  ดังนั้นหากประชาคมระหว่างประเทศล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เร่งด่วนดังกล่าว ก็นำไปสู่ความสูญเสียใหญ่หลวง ทั้งนี้ก่อนการประชุมดังกล่าว รมว.กต.สหรัฐฯ  นาย Fumio Kishida รมว.กต.ญี่ปุ่น และ นาย Yun Byung Se รมว.กต.เกาหลีใต้ ได้พบหารือนอกรอบและตกลงที่จะมีท่าทีร่วมกันในการตอบโต้ต่อกิจกรรมการทดลองนิวเคลียร์และการยั่วยุต่างๆ ของเกาหลีเหนือ และยืนยันความจำเป็นที่ว่าจีนจะต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อควบคุมเกาหลีเหนือ

 • สหประชาชาติเตือนว่าสงครามในเอเชีย ตอ.น.จะส่งผลกระทบรุนแรงในระดับโลก (29/04/2560) นาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุม UNSC ว่าสมาชิก UNSC ต้องร่วมกันป้องกันความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในประเด็นนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และว่าการไม่มีช่องทางสื่อสารกับเกาหลีเหนือเป็นเรื่องอันตรายเพราะความขัดแย้งด้วยอาวุธในเอเชีย ตอ.น.จะส่งผลกระทบต่อประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง 1 ใน 5 ของโลก  ดังนั้นจึงเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการทดลองด้านนิวเคลียร์และปฏิบัติตามข้อมติของสหประชาชาติ รวมทั้งกลับเข้าสู่การเจรจา กับขอให้มีการเปิดช่องทางสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างฝ่ายทหารเพื่อหลีกเลี่ยงการคาดการผิดพลาดและความเข้าใจผิด  ทั้งนี้ สมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามข้อมติต่างๆ ของสหประชาชาติด้วย
 • จีนเรียกร้องให้ใช้การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเกาหลีเหนือ (29/04/2560)

  นายหวางอี้ รมว.กต.จีนให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อ 28 เม.ย.60 เรียกร้องให้ UNSC ได้ข้อสรุปในการเพิ่มความพยายามในการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์และเจรจาสันติภาพกับเกาหลีเหนือ โดยเสนอวิธีการ two-track approach คือ เกาหลีเหนือต้องระงับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ส่วนสหรัฐฯและเกาหลีใต้ต้องหยุดการซ้อมรบขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถแก้ไขความวิตกกังวลของฝ่ายต่างๆและนำไปสู่การรื้อฟื้นการเจรจาอีกครั้ง สำหรับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ จีนต้องการให้ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีโดยยึดหลักการห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของประชาคมระหว่างประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์หรือสงครามในคาบสมุทรเกาหลี

 • รัฐบาลเมียนมาไม่จัดการเจรจาทางการเมืองระดับรัฐกับชนกลุ่มน้อย ALP ในรัฐยะไข่ (29/04/2560)

  สนข.อิระวดี รายงานเมื่อ 27 เม.ย.60 อ้างคำสัมภาษณ์ของ Daw Saw Mra Razar Lin กรรมการบริหารพรรคแนวร่วมปลดปล่อยอาระกัน (ALP) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) กับรัฐบาลแล้ว ว่าอองซานซูจีและรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธคำร้องขอของ ALP เป็นครั้งที่ 4 ต่อการจัดเจรจาทางการเมืองระดับรัฐ/มณฑล ในพื้นที่รัฐยะไข่ ซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของ ALP เพื่อเตรียมการไปสู่การเจรจาทางการเมืองระดับสหภาพ หรือการประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ในปลาย พ.ค.60  โดยรัฐบาลเมียนมาระบุว่า พื้นที่รัฐยะไข่ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุโจมตีของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธ เมื่อ ต.ค.59  ทำให้ ALP ไม่พอใจและเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากยังมีพื้นที่อื่นในรัฐยะไข่ที่ปลอดภัยเพียงพอจะจัดการหารือได้

 • นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมียนมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ในช่วง ม.ค. - ก.พ.60 (29/04/2560)

  นสพ.เมียนมาไทมส์รายงานอ้างกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมเมื่อ 28 เม.ย.60 ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมียนมาช่วง ม.ค. - ก.พ.60 มีจำนวนมากกว่า 600,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 22 อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของเมียนมาเมื่อปี 2559 มีทั้งสิ้น 2.9 ล้านคน  ลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 4.68 ล้านคน เนื่องจากปี 2559 เมียนมาเปลี่ยนระบบการตรวจนับใหม่โดยไม่รวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางจุดผ่านแดนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบเช้าไป - เย็นกลับ โดยทางการเมียนมาเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเติบโตในปี 2560

 • มาเลเซียเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดีที่สุดประจำปี 2560 (29/04/2560)

  สนข.แห่งชาติมาเลเซียรายงานเมื่อ 28 เม.ย. 60 ว่า มาเลเซียได้รับรางวัล The International Medical Travel Journal (IMTJ) Awards หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดีที่สุดประจำปี 2560 โดยได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่สามติดต่อกันตั้งแต่ปี 2558  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยวารสารด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก 23 คน พิจารณาจากคุณสมบัติด้านบริการทางสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมและมีนวัตกรรม ทั้งนี้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย (บาหลี) และไทยจัดเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ IMTJ ยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีคุณภาพเทียบได้กับสหราชอาณาจักร โดยไทยมีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมพลาสติกและมีสายการบินสนับสนุนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

 • มาเลเซียเรียกร้องให้อาเซียนลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (29/04/2560)

  ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นรม.มาเลเซียแถลงในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุมผู้นำอาเซียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์เมื่อ 28 เม.ย.60 เรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยระบุว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนมีอัตราการเติบโตรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ และคาดว่าภายในปี 2593  เศรษฐกิจของอาเซียนจะมีมูลค่าถึง 9.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

 • อาเซียนกังวลอย่างยิ่งต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (29/04/2560)

  สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อ 28 เม.ย.60 ว่า ร่างแถลงการณ์อาเซียนซึ่งเป็นผลจากการประชุมระดับ รมว.กต.อาเซียนที่ฟิลิปปินส์ในวันเดียวกันนี้   ระบุถึงความกังวลอย่างยิ่งของอาเซียนต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และเตือนให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อมติของ UNSC และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด กับทั้งต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำที่จะส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น  แม้ว่าก่อนหน้านี้ นายริยองโฮ รมว.กต.เกาหลีเหนือยื่นหนังสือต่อเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้สนับสนุนเกาหลีเหนือกรณีขัดแย้งกับสหรัฐฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะทางนิวเคลียร์ และเรียกร้องให้เลขาธิการอาเซียนแจ้งต่อ รมว.กต.อาเซียนทั้ง 10 ประเทศถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงในคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์จะจัดประชุมผู้นำอาเซียนที่มะนิลาใน 29 เม.ย.60 ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือประเด็นสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

 • อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บรรลุการตกลงเส้นเขตแดนทางทะเลร่วมกัน (28/04/2560)

  เว็ปไซด์ The Straits Times รายงานเมื่อ 27 เม.ย.60 ว่า นาง Retno Marsudi รมว.กต.อินโดนีเซียแถลงว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงร่วมก้นเกี่ยวกับเส้นเขตแดนในทะเลบริเวณเกาะมินดาเนา และทะเล Celebes รวมระยะทางประมาณ 1,161 กิโลเมตร โดยการตกลงนี้ใช้ระยะเวลาพิจารณาร่วมกันนานถึง 3 ปี และถูกหยิบยกให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขข้อพิพาทเส้นเขตแดนด้วยสันติวิธีภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • อ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS Feed

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา RSS Feed


ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติร่วมทำบุญตักบาตร สตมวาร(๑๐๐ วัน)
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติร่วมทำบุญตักบาตร สตมวาร(๑๐๐ วัน)

 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

แสดงทั้งหมด

ข่าวรับสมัคร

 • รับสมัครนักการข่าวปฏิบัติการ

แสดงทั้งหมด
E-Book

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บทความน่าสนใจ

เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท - หลักปฏิบัติตน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
จุลสารความมั่นคงศึกษา
LINK-DUMMY1