Slider

รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ RSS Feed

 • สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27/10/2564) จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 17.30 น. เพิ่มเป็น 245,398,517 ราย เสียชีวิต 4,981,336 คน และรักษาหายแล้ว 222,453,239 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 46,497,719 ราย (เสียชีวิต 759,932 คน) อินเดีย ติดเชื้อ 34,215,653 ราย (เสียชีวิต 455,684 คน) และบราซิล ติดเชื้อ 21,748,984 ราย(เสียชีวิต 606,293 คน)
 • การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 39 หารือประเด็นที่ห่วงกังวลร่วมกันในภูมิภาค (27/10/2564) สนข.VNA ของเวียดนาม รายงานเมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 39 จัดขึ้นผ่านการประชุมทางไกลในวันเดียวกัน โดยผู้นำอาเซียนเห็นว่า อาเซียนจำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเสริมสร้างและกระชับความเป็นหุ้นส่วน รวมถึงพยายามรับมือกับปัญหาที่ปรากฏขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ จะสร้างเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และส่งเสริมการเจรจา สร้างความไว้วางใจ ตลอดจนความร่วมมือสำหรับผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนประเด็นทะเลจีนใต้ ผู้นำอาเซียนเน้นย้ำจุดยืนในการระงับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ผ่านมาตรการเชิงสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านสถานการณ์ในเมียนมา ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมามากขึ้น และยืนยันว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ กุญแจสำคัญสำหรับอาเซียนและเมียนมาในการหาทางออกที่มีประสิทธิภาพต่อปัญหาซับซ้อนในปัจจุบันของเมียนมา
 • ผู้นำกัมพูชาให้คำมั่นจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2565 (27/10/2564) นสพ.Khmer Times ฉบับ 26 ต.ค.64 รายงานอ้างถ้อยแถลงของ นรม.ฮุน เซน ในการประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit-ABIS) ว่า รัฐบาลกัมพูชาคาดว่าเศรษฐกิจในประเทศจะฟื้นฟูเข้าสู่สภาพปกติใหม่ (new normal) ได้ภายในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก สืบเนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนกว่าร้อยละ 85 ของประชากรทั้งหมด ควบคู่กับการส่งเสริมภาคเอกชนและผลักดันการบังคับใช้นโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมทั้งยังให้คำมั่นว่าจะใช้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2565 ช่วยฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาค พร้อมกับขอให้ประเทศในภูมิภาคร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • สนข.AKP ของทางการกัมพูชา และ นสพ.Khmer Times ฉบับ 27 ต.ค.64 รายงานอ้างการเปิดเผยของนาย Top Sopheak โฆษกกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา เมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า กัมพูชาเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบโดส เดินทางมากัมพูชาโดยไม่ต้องกักตัว (Quarantine Free Safe Tourism Package) ภายใต้โครงการ Sandbox รูปแบบแพ็คเกจท่องเที่ยว 5 วัน และรูปแบบครอบครัวและกลุ่มผู้เดินทางขนาดเล็กที่มีฐานะ โดยเริ่มเปิดพื้นที่นำร่องที่สีหนุวิลล์ และเกาะรง จ.พระสีหนุ และ Dara Sakor Seashore Resort จ.เกาะกง ใน 30 พ.ย.64 ก่อนขยายไปพื้นที่ จ.เสียมราฐ ใน ม.ค.65 สำหรับเงื่อนไขโครงการคือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รีบวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง มีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ใบปลอดโรคมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง มีประกันภัยที่ครอบคลุม COVID-19 ค่าธรรมเนียมที่จำเป็น และมีเอกสารจองที่พัก ผู้โดยสารต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงมา จ.พระสีหนุ (ไม่ต้องกักตัว) ตรวจโรคด้วย Rapid Test เมื่อเดินทางถึงกัมพูชา และตรวจรูปแบบ PCR Test อีกครั้งก่อนเดินทางไปจุดหมายอื่น หรือออกจากกัมพูชา ซึ่งเมื่อเดินทางถึงกัมพูชาแล้วจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยววัคซีน (Vaccination Tourism strategy) เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ
 • องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) เผยแพร่แถลงการณ์เมื่อ 26 ต.ค.64 อ้างผลการประชุมของคณะกรรมการฉุกเฉินของ WHO เมื่อ 22 ต.ค.64 ซึ่งระบุว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยังไม่สิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนในประเทศยากจนยังคงสูง พร้อมทั้งเรียกร้องนานาประเทศและบริษัทต่าง ๆ ให้ศึกษาวิจัยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย และเครื่องช่วยหายใจแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงวัคซีนป้องกันโรครุ่นใหม่ให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาว นอกจากนี้ WHO ยังย้ำความสำคัญของการรักษามาตรการทางสาธารณสุข อาทิ การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค
 • นสพ.Khmer Times รายงานเมื่อ 27 ต.ค.64 ว่า ทางการไทยได้จับกุมชาวกัมพูชาจำนวน 58 คน (ผู้ชาย 42 คน ผู้หญิง 16 คน) ระหว่าง 25-26 ต.ค.64 บริเวณ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งลักลอบเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายเพื่อหางานทำ ทั้งนี้ หลังจากการซักถาม ทางการไทยได้ส่งตัวทั้ง 58 คน กลับกัมพูชาแล้ว
 • จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 05.30 น. เพิ่มเป็น 245,223,647 ราย เสียชีวิต 4,977,696 คน และรักษาหายแล้ว 222,281,999 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 46,475,290 ราย (เสียชีวิต 759,651 คน) อินเดีย ติดเชื้อ 34,214,865 ราย (เสียชีวิต 455,684 คน) และบราซิล ติดเชื้อ 21,748,984 ราย (เสียชีวิต 606,246 คน)
 • สนข.The Laotian Times รายงานอ้างคำกล่าวของนางใบคำ ขัตติยะ รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคมของลาว เมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวอยู่ระหว่างประสานงานกับแขวงบ่อแก้วเพื่อแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากที่พักอาศัยและทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยเริ่มรวบรวมข้อมูลจำนวนแรงงานท้องถิ่นและแรงงานอพยพ รวมถึงการทำสัญญา ระดับของรายได้ สวัสดิการสังคมของแรงงานในพื้นที่ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าแรงงานท้องถิ่นและแรงงานอพยพมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของรัฐบาล นอกจากนี้จะดำเนินการเพื่อสืบสวนเกี่ยวกับแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตและผิดกฎหมายด้วย
 • สนข.Reuters รายงานเมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า ผู้นำประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) ตำหนิเมียนมาที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ผ่านระบบการประชุมทางไกล อาทิ นรม.ฮุนเซน ของกัมพูชา กล่าวว่าอาเซียนไม่ได้ขับเมียนมาออกจากกรอบความร่วมมือของอาเซียน แต่เมียนมาเพิกเฉยต่อสิทธิดังกล่าวเอง และขณะนี้สถานการณ์ของอาเซียนเป็นลักษณะ ASEAN-1 เพราะท่าทีของเมียนมาเอง ด้านประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย กล่าวว่าตามหลักการของอาเซียนที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศสมาชิก แต่มีหลักการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และรัฐบาลที่มาจาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นรม.ของไทย เรียกร้องให้เมียนมาดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อ ที่ได้ตกลงไว้กับอาเซียน รวมทั้งคาดหวังให้เมียนมาเชื่อมั่นในความตั้งใจของอาเซียนในการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยที่นาย Erywan Yusof รมว.กต.คนที่สองของบรูไน ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนที่จะเดินทางเยือนเมียนมาและดำเนินการตามฉันทามติดังกล่าว ทั้งนี้ สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ยืนยันว่าเมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียน และด้วยการเคารพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้พื้นที่แก่เมียนมาในการกลับเข้าร่วมกับอาเซียนได้ตามปกติ
 • สนข.Reuters รายงานอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะประกาศแผนสนับสนุนเงิน 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่อาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อขยายการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน แบ่งเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณสุขเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสร้างศักยภาพในการป้องกัน ปกป้อง และตอบสนองต่อโรคระบาดในอนาคต จำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพอากาศ 20.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความร่วมมือด้านการค้าและนวัตกรรม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการด้านการศึกษา 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเผยแพร่ความเท่าเทียมทางเพศ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • อ่านทั้งหมด >>

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ต่างประเทศ

 • ออสเตรเลีย (27/10/2564) ออสเตรเลีย ระบุเมื่อ 27 ต.ค.64 อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของบริษัท Pfizer เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยคาดว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนได้ใน พ.ย.64
 • สิงคโปร์ (27/10/2564) สิงคโปร์ ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 จะเพิ่มออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในบัญชีประเทศ Vaccinated Travel Lane (VTL) ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว และฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว สามารถเข้าสิงคโปร์โดยได้รับการยกเว้นการกักตัว ตั้งแต่ 8 พ.ย.64
 • ฟิลิปปินส์ (27/10/2564) ฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อ 27 ต.ค.64 จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของบริษัท Pfizer และบริษัท Moderna ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ทั่วประเทศใน 3 พ.ย.64
 • อิตาลี (27/10/2564) อิตาลี ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 คาดว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ใน ม.ค.65 ปัจจุบัน อิตาลีฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวที่ทางการกำหนด เช่น โรคมะเร็ง
 • องค์การอนามัยโลก (WHO) (27/10/2564) องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์เมื่อ 26 ต.ค.64 ว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะยังไม่สิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนในประเทศยากจนยังคงสูง พร้อมทั้งเรียกร้องให้นานาประเทศศึกษาวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนป้องกันโรครุ่นใหม่ให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาว
 • กัมพูชา (27/10/2564) กัมพูชา ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดส เดินทางมากัมพูชาโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ Sandbox โดยจะเริ่มเปิดพื้นที่นำร่องที่สีหนุวิลล์ และเกาะรง จ.พระสีหนุ และ Dara Sakor Seashore Resor จ.เกาะกง ใน 30 พ.ย.64 ก่อนขยายไปใน จ.เสียมราฐ ใน ม.ค.65
 • สหรัฐฯ (27/10/2564) สหรัฐฯ ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 คณะที่ปรึกษาขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) มีมติเห็นชอบให้ใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของบริษัท Pfizer ในเด็กอายุ 5-11 ปี เป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งวัคซีนดังกล่าวมีส่วนประกอบของ mRNA ในปริมาณต่ำ 10 ไมโครกรัมต่อ 1 เข็ม โดยจะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (27/10/2564) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 จะเริ่มอนุญาตให้ประชาชนเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดส เดินทางไปต่างประเทศได้ตั้งแต่ 27 ต.ค.64 แต่ข้อบังคับดังกล่าวไม่ใช้บังคับต่อนักการทูต ผู้ป่วย ผู้ลี้ภัย และนักเรียนทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการแล้ว
 • กัมพูชา (26/10/2564) กัมพูชา ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 จะพิจารณาอนุญาตให้คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากไทยทางอากาศเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและมีแผนจะเปิดรับเที่ยวบินจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพิ่มจากปัจจุบันที่เปิดรับผู้ที่เดินทางจากจีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้
 • รัสเซีย (26/10/2564) รัสเซีย ระบุเมื่อ 26 ต.ค.64 ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,930 ราย สูงที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยกรุงมอสโกเตรียมใช้มาตรการ Lockdown ระหว่าง 28 ต.ค.-7 พ.ย.64 และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งแต่ 30 ต.ค.64
 • อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS Feed

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา RSS Feed


สถานการณ์ COVID-19

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

ตุลาคม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564

กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2564
วันที่ 21 กันยายน 2564
วันที่ 14 กันยายน 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564

สิงหาคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรม

 • <center><p>สาร

<p>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

<p>เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

<p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๗ ปี

<p>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔</center>

  สาร

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๗ ปี

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

 • กิจกรรมวันปิยมหาราช 2564



 • ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต

แสดงทั้งหมด
E-Book

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บทความน่าสนใจ

เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
จุลสารความมั่นคงศึกษา
ห้องสมุดดิจิทัล สขช.